Nużeniec przenoszony jest z kurzem przez kontakt z osobą zarażoną albo poprzez stosowanie takich samych kosmetyków, ubrań, pościeli czy ręczników. ...
https://nuzeniec.com.pl